Terapia

Prowadzę indywidualne sesje terapeutyczne metodą ustawień systemowych, psychodramy, pracą z symptomami z ciała, ze snami. Korzystam z nurtów Gestalt, Psychologii Zorientowanej na Proces i Głębokiej psychologii (psychologii transpersonalnej). Podczas sesji uświadamiam klientom ich sytuację i daję narzędzia do pracy własnej, żeby mogli utrzymać zmianę w swoim życiu.

Wspólnie z Aliną Krzemińską prowadzę głębokie sesje terapeutyczno-energetyczne trwające 2 godziny. Sesja prowadzona przez dwie terapeutki daje możliwość głębokiego przepracowania trudnych tematów. Narzędzia i metody pracy dostosowujemy do sił i możliwości klienta. Włączamy narzędzia psychoterapeutyczne, pracę z odczuciami i symptomami z ciała. Włączamy wiedzę na temat praw energetycznych i mechanizmach działania podświadomości. Klient uświadamia sobie swoją sytuację, żeby nie tylko przechodził uzdrawiające procesy, lecz umiał utrzymać pożądaną zmianę w życiu. Klient otrzymuje wsparcie i narzędzia jak pracować dalej samodzielnie, żeby praca wykonana podczas sesji przekształciła się w trwałe zmiany w jego życiu.

Każdy z nas ma wiele wewnętrznych odcieni. Niektóre z nich przejawiają się jako wewnętrzne postacie. Jedne bywają widoczne i dominują, inne mogą być ukryte, ale nadal działają. Są to na przykład: krytyk wewnętrzny, zbuntowane dziecko, dziecko smutne, radosne, wewnętrzny popychacz, a także wewnętrzna matka.

Jeżeli identyfikujemy się z jednymi i odrzucamy inne, tworzymy nierównowagę i ślepe zaułki. Ograniczamy się. Możemy tracić pełnię i żyć jakby mniejszym życiem. Podczas sesji poznajemy nasze wewnętrzne role i uwzględniamy je, dajemy im czas i miejsce na wyrażenie się. Rozwijamy je od ograniczających nas stereotypów do  potężnych archetypów, które mogą nam służyć. Jest to dynamiczny proces dialogu i pracy w ruchu z ciałem, czytanie sygnałów z ciała, pracy z wizją i świadomością. Podczas pracy wprowadzamy perspektywę obserwatora. Pozwala to na stworzenie dystansu do tego co wcześniej nas pochłaniało, zabierało. Uczymy się patrzeć na swój świat z szerszej perspektywy, ponad naszymi osobowymi częściami.

Gdy rozumiemy i przekształcamy wewnętrzne postacie, nie stoją nam już na drodze do rozwoju naszego potencjału i znalezienia celów, które są zgodne z naszymi wartościami i tożsamością. W miarę jak postępuje praca z naszym wewnętrznym światem, spostrzegamy, że zmieniają się zarówno sytuacje w naszym życiu jak i nasze reakcje na nie. Sesje pomagają odzyskać uczucie  przywództwa i odpowiedzialności za swoje życie. Jestem certyfikowaną terapeutą konstelacji w polu archetypów i terapii czaszkowo-krzyżowej.

Share