Coaching i koń

_MG_4007

Kocham konie i ich świat. Przyciągnęło mnie do nich to, w jaki naturalny sposób łączą w sobie siłę, piękno, dumę, wolność, odwagę z wrażliwością, ostrożnością i gotowością do ucieczki. Jakości, które na pozór wydają mi się sprzeczne, w koniu harmonijnie współistnieją i przejawiają się z gracją.

Od wielu lat jeżdżę konno, w miarę upływu czasu, uświadomiłam sobie, że relacje z koniem są dla mnie ważniejsze niż precyzyjne wykonanie elementu ujeżdżenia czy oddanie wyższego skoku. Kontuzja mojego ukochanego Dolara, i czas, kiedy nie mógł pracować pod siodłem, zapoczątkowały zmianę we mnie i głębsze wejście w tajemniczy koński świat. Jego nieufność i jednocześnie chęć porozumienia stworzyły napięcie i przestrzeń do odkrycia jak być twórczo z koniem nie jeżdżąc na nim. Stało się ważne wspólne bycie, komunikacja i zrozumienie, które osiągalne jest poprzez jakość obecności i uwagi.

Chociaż nadal wybieramy się razem do lasu i czasami trenujemy, coraz częściej praktykuję z końmi właśnie „bycie”. Konie zaczęły mi to wynagradzać obdarzając mnie zaufaniem i otwartością, ucząc mnie cierpliwości, odpuszczania. Czasami za mną podążają, bawią się, pokazują mi swój świat.  Dzięki mnie stają się bezpiecznymi końmi w kontakcie z człowiekiem. Często to ja podążam za nimi, uczę się jak je lepiej rozumieć i jak z pokorą przyjmować to, co oferują.

 O spotkaniach rozwojowych z końmi

„Coaching i koń” to treningi przywództwa i spotkania rozwojowe, gdzie wykorzystuję naturalną chęć koni do nawiązania relacji, ustalania hierarchii w stadzie, do bycia raczej razem niż osobno oraz ich niezmierną gotowość do komunikacji i wsłuchiwania się w innych. Podczas spotkań, koń swoim zachowaniem pokazuje, czy rozumie o co prosi go człowiek, czy komunikat jest spójny i czytelny, a także czy mu zaufa na tyle, żeby jego prośbę spełnić. Pokazuje to poprzez swoje ciało. Poprzez jakość z jaką wykonuje ćwiczenie lub po prostu w jaki sposób przebywa w towarzystwie człowieka. Może podejdzie bliżej, albo raczej wybierze dystans.

„Coaching i koń” to interakcja z koniem i materiał do autorefleksji dla ludzi biorących udział w treningu. Ważne jest to, co robi lub czego nie robi koń, ale jeszcze ważniejsze jest to, co uczestnicy odkrywają o sobie. W naszej pracy podążamy za tym co się wydarza. Zanurzamy się w doświadczeniu i eksplorujemy je. Tworzymy przestrzeń, aby pokazało się to, co nieuświadomione. Dajemy sobie czas na porażki, sukcesy, działanie i nie-działanie. Tutaj wszystko jest ważne i na wszystko jest czas. Pracujemy na ogrodzonym niewielkim placu lub hali. Mamy do dyspozycji przyjazne przedmioty takie jak pachołki, piłki, linkę.

Założenia treningów wyłoniły się z wieloletniej przyjaźni z koniem Dolarem. Wspólne eksperymenty doprowadziły nas do tego miejsca. Dzisiaj miejsce Dolara zastąpiły inne konie, które w swoich reakcjach, pokazują własną indywidualność, a współpraca z nimi ciągle wzbogaca moje życie. Od 2016 roku jestem certyfikowaną facylitatorką metody Horse Assisted Education, którą zapoczątkowali w Europie Gerhard i Karin Krebs, założyciele European Horse Assisted Education Association i koncepcji rozwojowej HorseDream®.

O koniach trenerach

Coaching i koń to program, w których partnerują nam konie trenerzy. Nasze konie są zdrowe i zrównoważone. Żyją w dobrych warunkach, mają dostęp do pastwisk, możliwość ruchu i dużo swobody. Znają nasz sposób pracy i wszystkie proponowane ćwiczenia. Dzięki stale pogłębianej relacji z facylitatorami, konie są szczere w wyrażaniu swoich autentycznych reakcji, emocji i postaw. Przede wszystkim mają przestrzeń na dobrowolność. Same wybierają czy odmówić czy się zgodzić na propozycję człowieka. Są szanowane i zachęcane do bycia autentycznymi i szczerymi, dlatego nie poddają się manipulacji. Poniżej przedstawiam sylwetki dwóch z nich, które miały największy wkład w tworzenie moich propozycji rozwojowych z końmi.

Dolar

Dolar – koń o skomplikowanym charakterze, chętnie grający w grę „kto dzisiaj przewodzi w naszym stadzie” i „jak wyraźnie nie powiesz o co chodzi, ja nic nie robię”. Dolar bezkompromisowo czeka na autentyczność, bycie tu i teraz, całkowite skupienie, inaczej nie ma porozumienia. Jak już odnajdzie te jakości, oferuje akceptację, kontakt, połączenie. Właśnie z pracy z Dolarem powstały ćwiczenia, które teraz służą innym na moich warsztatach. Mogę z całą pewnością stwierdzić, że jest współautorem mojego programu rozwoju osobistego „W kontakcie z koniem”.

albatros-odpoczywa

Albatros – cudowny koń trener – uwielbia się bawić. Jest mieszanką melancholijnego Włóczykija z psotną Pippi Lagstrumpf. Ma potrzebę odwiązywania wszystkiego, zaglądania, penetrowania przestrzeni, wyszukiwania czegoś do zrzucenia, przewrócenia lub wylania. Lubi włóczyć się leniwie po lasach, rozsądnie gospodaruje własną energią, nie ma w nim pośpiechu. Czasami trenuje ujeżdżenie a także jest rodzinnym koniem i uczy jak być dobrymi koniarzami dzieci Kseni i Tomka. Uwielbia głaskanie, mizianie i wszelkie smakołyki. Podczas warsztatów bardzo szybko oswoił się z wieloma „strasznymi” przedmiotami i teraz służą mu po prostu do zabawy.

O metodzie Horse Assisted Education

Koncepcja rozwoju osobistego i organizacji metodą Horse Assisted Education powstała około 20 lat temu w Niemczech, dzięki pracy Gerharda i Karin Kerbs, inspirowanych pracą i książką K. F. Hempflinga „Dancing with Horses”.  Jest to koncepcja krótkich interakcji z końmi, podczas których możemy uświadomić sobie nasze „automatyczne” sposoby działania i reagowania oraz nauczyć się je pogłębiać lub zmieniać. Kluczowe kompetencje i obszary rozwoju osobistego, jakie pojawiają się na naszych sesjach coaching i koń, to:

  • Wyznaczanie i szanowanie granic
  • Przywództwo
  • Radzenie sobie z lękiem i innymi emocjami
  • Komunikacja i spójność przekazu
  • Porozumienie w zespole, rodzinie
  • Bycie autentycznym
  • Umiejętność wyznaczania celów i strategii ich realizacji
  • Umiejętność przestawania i odangażowywania się
  • Branie odpowiedzialności za własne życie

Inspiracje

W sesjach indywidualnych z koniem i podczas treningów grupowych wykorzystuję moje ponad 20 letnie doświadczenie w zarządzaniu i przywództwie. Pracuję głównie metodami coachingowymi. Wśród nauczycieli ze świata koni inspirujący są dla mnie Monthy Roberts, Mark Rashid, Karen Rohfl i Klaus Ferdinad Hempfling.

Moja misja

Wraz z końmi chcę towarzyszyć ludziom w objęciu przywództwa nad własnym życiem, wzięciu odpowiedzialności za siebie, w pogłębianiu świadomości o sobie i świecie, o własnych sposobach działania, przekonaniach, emocjach, a także o kontaktowaniu się ze swoim wewnętrznym światem i swoją mocą.

Koniom, poprzez moją pracę z nimi, chcę dawać szacunek i przestrzeń do bycia szczęśliwymi, autentycznymi i mogącymi w pełni wyrażać siebie istotami, a także bezpiecznymi w kontakcie z nami ludźmi.

Opinie uczestników

Zapisz się na cykliczny program rozwoju osobistego „Coaching i koń”.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Share