Coaching

Jak pracuję?

Prowadzę sesje indywidualne i grupowe, pracuję w języku polskim i angielskim.

Life Coaching – towarzyszę w zmianie, podejmowaniu ważnych decyzji życiowych, poszerzaniu samoświadomości, radzeniu sobie z barierami i przechodzeniu przez kolejne progi.

Business Coaching – towarzyszę w rozpoznawaniu i doskonaleniu kluczowych kompetencji biznesowych. Często eksplorowane obszary to: efektywne zarządzanie sobą w czasie, funkcjonowanie w zespole, realizowanie celów, inteligencja emocjonalna w biznesie.

Executive Coaching – towarzyszę właścicielom firm, zarządom, menedżerom najwyższego szczebla w zarządzaniu strategicznym, poszerzaniu perspektywy biznesowej, zarządzaniu zmianą, budowaniu wartości firmy, budowaniu indywidualnych kompetencji przywódczych.

Coaching i koń – prowadzę sesje rozwojowe z udziałem koni pracując metodą Horse Assisted Education.

Pogotowie coachingowe

Pomagam szybko i skutecznie rozwiązać konkretny problem, przełamać impas, opór, trudność. Takie sesje prowadzę, gdy klient ma konkretny cel lub problem. Szybkie interwencje dotyczą:

  • Wyboru jednej z opcji
  • Zatrudnienia / zwolnienia pracownika
  • Podjęcia decyzji strategicznej
  • Rozwiązania konfliktu w zespole
  • Znalezienia zasobów
  • Rozpoznania źródła problemu
  • Wyjścia z impasu

Zdarza się uzyskanie zadowalającego klienta rozwiązania już podczas jednej sesji.

Towarzyszenie w zmianie

Wyzwania w życiu zawodowym i prywatnym ujawniają obszary naszej psychiki, którym warto się przyjrzeć i zrozumieć jak funkcjonują. Pomagam ustalić, czy nas wspierają czy ograniczają i wprowadzić trwałe zmiany, tak aby nasza konstrukcja psychiczna ułatwiała nam życie. Obszary, z którymi pracujemy to samoświadomość, wzięcie odpowiedzialności za swoje decyzje, uczucia, myśli, wewnętrzny krytyk, relacje z samym sobą i z otoczeniem, styl przywództwa, sposób definiowania i osiągania celów, role, wartości, tożsamość, misja, komunikacja w biznesie i w rodzinie a także umiejętność przestawania.

Gdzie pracuję?

Pracuję w siedzibie klienta, w moim gabinecie w Brzezinkach, w ogrodzie i w stajni (część sesji prowadzę z końmi trenerami) lub we Wrocławiu, online poprzez Skype, telefon i inne komunikatory.

Dlaczego coaching?

Na ścieżkę coachingu zawiodła mnie umiejętność słuchania i łatwe powstrzymywanie się od dawania rad. Już od dłuższego czasu towarzyszy mi przekonanie, że wszystkie pytania i odpowiedzi są w nas, że jesteśmy kompletni i kompetentni, tylko coś zasłania nam dostęp do naszych zasobów. Jako jeden z wielu elementów mojej ścieżki rozwoju przeszłam własne  procesy coachingowe. Uświadomiłam sobie jakimi wartościami kieruję się w życiu, jaka jest moja osobista misja i kluczowe kompetencje. Znalazłam sposób zarabiania, który jest zgodny ze mną, daje mi wiele radości i wnosi coś wartościowego.

Przychodzę ze świata korporacji branży telekomunikacyjnej. Będąc wspólnikiem, dyrektorem i prezesem zarządu przewodziłam prosperującym organizacjom. Zdobytą w ten sposób wiedzę wykorzystuję w szkoleniach i coachingu dla biznesu.

Moje kluczowe kompetencje biznesowe to myślenie strategiczne, przyjmowanie szerokiej perspektywy, włączanie perspektywy finansowej, zarządzanie zmianą, budowanie firmy opartej na wartościach, dbanie o relacje w biznesie, zarządzanie ludźmi, w tym rozwijanie talentów.

Moja  wiedza i doświadczenie są przydatne w docieraniu do ważnych wniosków w obszarze życia zawodowego i prywatnego. Poprzez wzrost samoświadomości klienci stają się lepszymi członkami organizacji, zwiększają uważność i równowagę w życiu, umiejętnie łączą cele zawodowe z celami osobistymi. Proces coachingowy często wpływa na poprawę wyników firmy i jakości życia w organizacji.

Jeden z klientów powiedział mi, że jestem osobą, przy której się dobrze i jasno myśli. Moja obecność w procesie podejmowania decyzji, poszukiwania przyczyn trudności i dobrych rozwiązań jest wzbogacająca. Klienci odkrywają przy mnie swoją ścieżkę życiową. Menadżerowie z łatwością przestrajają się na tryb strategicznego myślenia, ich kompetencje rozkwitają, dostarczają wspaniałych pomysłów, które z zaangażowaniem realizują.

Share