Programy rozwojowe z końmi dla organizacji

Warsztat-z-końmi

Autorskie programy rozwojowe z końmi dla organizacji.

Rozwój kompetencji przywódczych dla zarządu, liderów i zespołów,

każdy moduł może być osobnym programem rozwojowym.

Wszystkie programy rozwojowe z końmi dla organizacji dostosowujemy do potrzeb organizacji pod względem treści i poziomu zaawansowania.

Dużą część czasu uczestnicy spędzają w przyrodzie, wśród koni. Pracują indywidualnie i grupowo, podczas dobrej zabawy często transformują trudne niesłużące organizacji schematy. To twórczy czas pełen zaskakujących wyzwań, pracy z podświadomymi schematami i komunikacją.

Podczas programów rozwojowych z końmi wykorzystujemy naszą wiedzę i doświadczenia z obszarów: podejścia Gestalt, metody Porozumienia Bez Przemocy, filozofii wschodniej, inicjacyjnych praktyk kultur pierwotnych, pracy z ciałem i podświadomością oraz nasze doświadczenie menedżerskie.

W każdym projekcie uczestniczą konie trenerzy.

Prezentowane programy zawsze ulegają zmianie, gdy przygotowujemy program dostosowany do potrzeb konkretnej organizacji.

Komunikacja w biznesie dla pracowników

Trening budowania kompetencji efektywnej komunikacji w relacjach zawodowych. Nauka empatycznej komunikacji. Warsztat autorski z elementami inteligencji emocjonalnej i metody NVC (Porozumienie Bez Przemocy).

Sztuka przywództwa

Niepowtarzalny trening przywództwa, uważności i komunikacji, w którym towarzyszą nam konie. Program autorski z elementami metody Horse Assisted Education. Tutaj liderzy podejmują nowe wyzwania, uczą się działać mimo lęku, dawać sobie wsparcie i sięgać po nie. Wspólnie poszukujemy nowej definicji przywództwa, takiej, jaka jest teraz potrzebna organizacji i zgodna z kompetencjami ledera.

Osobista misja lidera

Poszukiwanie motywacji i wspólnych wartości liderów i organizacji. Wyznaczanie i realizacja celów. Praca z motywacją, wypaleniem zawodowym i pułapkami swojej “shadow mission”. Udział w tym programie umożliwia powrót do spójności, autentyczności i swobody w zarządzaniu.

Przywództwo autentyczne

Znalezienie własnego stylu przywództwa. Poszukiwanie mocnych stron i talentów lidera. Wzmacnianie spójności postawy, myśli, emocji, ciała. Wyzwalanie w sobie naturalnego lidera, za którym ludzie chętnie podążają.

Przywództwo współdzielone i odpowiedzialność liderów

Przywództwo współdzielone, przechodnie i inne style „zarządzania” odpowiednie do sytuacji Firmy. Praca nad przekazywaniem i braniem odpowiedzialności w biznesie i w relacjach z ludźmi. Budowanie zaufania i naturalnych granic liderów. Program inspirowany ideą turkusowych organizacji.

Komunikacja dla liderów

Budowanie warunków efektywnej komunikacji w zespołach. Nauka empatycznej komunikacji. Budowanie kompetencji twórczej i otwartej komunikacji liderów. Spójność w komunikacji. Program rozwojowy z elementami inteligencji emocjonalnej i metody NVC (Porozumienie Bez Przemocy).

Emocje w przywództwie

Wykorzystywanie informacji płynących z emocji w skutecznej komunikacji i budowaniu relacji w biznesie. Strategie radzenia sobie z porażkami i sukcesami. Pogłębianie rozumienia emocji i symptomów z ciała. Poszukiwanie spójności postawy, dążeń, emocji i działań.

Konflikt w zespole i budowanie relacji

Rola lidera w prowadzeniu zespołu w kolejnych etapach procesu grupowego. Zarządzanie konfliktem. Radzenie sobie z “drugim życiem” grupy i antagonizmem wobec lidera. Obniżanie poziomu lęku w grupie i budowanie zaufania.

Spotkania strategiczne z udziałem koni trenerów

Jeżeli poszukujesz nowego sposobu na spotkanie strategiczne w twojej firmie, skorzystaj z opcji pracy z końmi trenerami. Dzięki temu Twój zespół wejdzie aktywnie w proces twórczy, zaangażuje się i zapamięta ten dzień. Konstruujemy spotkania w oparciu o potrzeby Twojej Firmy. Takie spotkania trwają od czterech do sześciu godzin, w zależności od liczby uczestników.

Trenerki

Joanna Szypuła – absolwentka filologii angielskiej i zarządzania. Certyfikowana terapeutka, coach, facylitatorka Horse Assisted Education. Jako wspólnik, prezes zarządu i menedżer zarządzała prosperującymi organizacjami na rynku międzynarodowym. Wspiera ludzi w rozwoju. Towarzyszy w procesie zmiany poprzez szkolenia, coaching, terapię, prowadząc warsztaty rozwoju osobistego i treningi przywództwa z końmi według autorskiego programu „Coaching i koń”.

“Chcę wykorzystać mój apetyt na rozwój własny i innych, aby ludzie uwalniali się od ograniczających ich schematów i starych niesłużących im struktur, pogłębiali zrozumienie siebie i świata, tworzyli trwałe relacje, dobrze wybierali i realizowali swoje cele.”

Alina Krzemińska – terapeutka, coach, pisarka, doktor nauk biologicznych. Towarzyszy ludziom w rozwoju i odkrywaniu ich własnej mocy. Pomaga przekraczać życiowe trudności, blokujące schematy i przekonania, oraz sięgać po swój potencjał. Pracując na uczelni odkryła w sobie zdolność do zauważania i burzenia schematów i skostniałych struktur, dostrzegając szerszą perspektywę napotkanych sytuacji. Prowadzi autorskie warsztaty rozwojowe, terapię osób indywidualnych i coaching. Wspiera firmy i organizacje. Pomaga rozwijać kompetencje komunikacji, współpracy i przywództwa, osiągać cele, radzić sobie ze stresem, wielozadaniowością i napięciami. Uczy zarządzania sobą w czasie.

Współpracujemy z coachami, trenerami i terapeutami, rozszerzając nasze metody pracy oraz zakres tematyczny tworzonych przez nas programów. Łączy nas pasja do rozwoju i wspólne wartości. Razem tworzymy zespół, który się wzajemnie inspiruje i wspiera.

 

Share